måndag 27 december 2010

Höst till Höst 101227

Tittar man på en karta så är det det här som
heter Pukaström. På kartan ser det ut som öppet vatten men
det är rätt igenväxt. Vattnet rinner härifrån i en bäck ner till Moheda. 
Jag kallar även bäcken för Pukaström för det står inget annat namn på kartan.

Idag, när jag upptäckte hur pass dimmigt det var, skyndade jag mig ut! Just den här
vyn har jag velat ha in som dagens bild ett tag, men för att få en bra bild behöver jag
använda normalobjektivet och det är oftast zoomen som sitter på numera. 

Ser ni rådjuren?101227  08:39

2 kommentarer: